Service

Diensten
Naast de verkoop en verhuur kan in principe iedereen een beroep doen op de inzet van een Steamexfire systeem; van CoPI, LOCC, LFR, Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, infragerelateerde organisaties, tunnelbeheerders, bedrijfsbrandweren, veiligheidsregio’s, alle (semi) overheidsinstanties tot en met eigenaren en verzekeraars van objecten. Ook bestaat de mogelijkheid tot het aangaan van zogenaamde waakvlamovereenkomsten.
Vanuit strategisch gekozen locaties kan een mobiel Steamexfire systeem snel ter plaatse zijn.
Wij zijn 24/7 beschikbaar met eigen operators.

Onderhoud
Alle service- en onderhoudswerkzaamheden worden periodiek en automatisch door Steamexfire specialisten uitgevoerd vanuit service-overeenkomsten. Deze werkzaamheden bestaan ondermeer uit een videoscoop service.

Training
Gebruikers van Steamexfire systemen kunnen theoretisch en praktisch worden opgeleid op gerenommeerde trainingsinstituten of desgewenst op eigen locatie.

Advies
Op basis van eigen ervaringen en op basis van kennis van gerenommeerde ingenieursbureaus zoals Movares, zijn wij in staat een praktijkgerichte oplossing te bieden voor de implementatie van permanente installaties. Ook kunnen wij in samenwerking met de locale Officier van Dienst zeer snel een adequaat aanvalsplan opstellen en uitvoeren in geval van een calamiteit.


Laatste nieuws

02/12/2014

Laatste nieuws

25/11/2014