Steamexfire 2500

De Steamexfire 2500 is leverbaar in twee configuraties: mobiel en vast (permanente opstelling). Het systeem kenmerkt zich door haar grote opbrengst waardoor het systeem geschikt is voor het blussen van grote branden in grote ruimtes. Het systeem is voorzien van een veiligheids/serviceklep als beveiliging tegen plotselinge overdruk. Door deze voorziening is het ook mogelijk om het systeem te testen zonder dat activiteiten (bijvoorbeeld verkeer in tunnels) stil gelegd hoeven te worden. Typische toepassingsgebieden zijn:

Tunnels
Door het veelal ontbreken van adequate brandsuppressiemiddelen in tunnels en de enorme hitte- en rookontwikkeling bij een grote brand (200 MW+) is een tunnelbrand één van de meest ingewikkelde branden om te blussen. Ook blijkt het moeilijk te zijn een tunnel snel af te kunnen sluiten van de buitenlucht. Beide problemen hebben wij opgelost door met een snel opblaasbare tunnelplug in combinatie met een permanent of een mobiel Steamexfire systeem van buitenaf een tunnelbrand te blussen. Klik hier voor verschillende scenario's van tunnelbranden. 

Steamexfire 2500-mobiel tijdens inertisatie van een tunnel

Opslagloodsen
Het enige wat bij een brand in een opslagloods nodig is voor het inzetten van de Steamexfire, is het maken van een rond gat van 80 cm, waardoor eenvoudig een verbinding tot stand kan worden gebracht tussen de loods en de Steamexfire.

Steamexfire 2500-mobiel tijdens inertisatie van een opslag facaliteit

Ondergrondse mijnen
De Steamexfire 2500 is de ultieme machine om grote ondergrondse mijnbranden te blussen. Vanaf de oppervlakte wordt op een veilige manier door boorgaten of ventilatieschachten het inerte gas in een mijn gepompt. Met behulp van een gaschromatograaf worden vervolgens analyses gemaakt om het verloop van ondermeer de zuurstof- en CO reductie vast te kunnen stellen.

Steamexfire 2500 tijdens het blussen van een mijn brand in Spitsbergen Island

Cacaovemen
Cacaobranden vormen veelal een enorme overlast door de ontwikkeling van nare verbrandingsgassen en eventuele evacuatie van woonwijken. Door inzet van de Steamexfire kan de brand sneller beheersbaar worden gemaakt, waardoor overlast wordt verminderd.

Steamexfire 2500 mobiel

Petrochemische industrie
Preventieve als wel repressieve inertisatie is een algemeen gebruikt middel om ontbranding en verbranding tegen te gaan. De enorme opbrengst van de Steamexfire 2500 (tot 25m3/seconde) maakt dit systeem tot een belangrijk hulpmiddel voor de brandweer bij de bestrijding van bijvoorbeeld tank- en silobranden.

Technische gegevens:

Motor: LGH 2500
Totaal gewicht: ca. 4000 kg
Afmetingen: ca. 13m x 1 x 1,2
Opbrengst: ca. 18-30 m3/seconde
Brandstofverbruik: max 2000 liter petroleum/uur
Waterverbruik: max 20 m3 liter/uur
Capaciteit: ca. 20-25 m3/s
Elektrisch vermogen: 400V, 40kW (benodigd)

Laatste nieuws

02/12/2014

Laatste nieuws

25/11/2014